Dyddiadur Archaeolog

Fy enw di Oliver, ac rydw i’n astudio Archaeoleg lan at y brifysgol yng Nghaerdydd. Fel rhan o fy nghwrs at y brifysgol mae angen cario mas pedwar wythnos o Waith ymarferol Archaeoleg. Galla hin fod mewn amgueddfa neu mas yn y cae. Y flwyddyn gyntaf fel rhan o fy Ngwaith ymarferol wnes i fynd i gwmni archaeoleg breifat yng Nghaerdydd, ond penderfynais i yn yr ail flwyddyn bod dwi eisio wneud fwy o Waith yn y cae, a hefyd mwy gof Gwaith efo cymuned os posib. Dyna pam oedd i’n dewis mynd i’r safle yn Gaerau ac Ely I weithio at y fryngaer o’r oes haern. Fel rhan o’r Gwaith at y safle roedd angen gweithio efo ysgolion yn y gymuned leol. Roedd pob un o’r disgyblion yn cael tro i weithio arno hyn. 

Gan weithio efo’r plant yn yr ysgol, wnes i wella llawer of fy sgiliau cymdeithasol. Fel rhan o weithio efo nhw roedd angen cymryd gwahanol grwpiau lan at y safle er mwyn iddyn nhw weld gwahanol agweddau o archaeoleg a hefyd i weld cloddio archaeoleg am y tro cyntaf. Roedd yna siawns hefyd i’r plant cymryd rhan yn y proses can defnyddio gogr er mwyn fidio darnau bach o greigiau.

Arol fynd lan at y safle, Wynith ni cymryd un o’r grwpiau i ddangos nhw at rhai o’r arteffactau ac roedd yn cael ei ffeindio yn y fryngaer rhyw flynyddoedd nol. Arol hin roedd y plant yn cael siawns i arlunio a thynnu lluniau o’r arteffactau. Mae rhaid dweud gan weithio efo’r ysgol a phobl o’r gymuned mae e di bod yn brofiad arbennig o dda, ac rydw i wedi dysgu llawer. Diolch yn fawr I Kim ar holl dîm ACE, nhw yn gweund swydd arbennig o dda at ddod y gymuned efo ein gilydd.

Oliver Heard, Awst 2019

%d bloggers like this: